Започва кандидатстването по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“. Съгласно насоките, публикувани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Община Разград е след 40-те общини, за които е определен лимит от 30 млн. лв. за саниране на жилищни сгради.

Допустими за финансиране са сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., като в тях трябва да има минимум 4 самостоятелни обекта на поне двама собственици.

Желаещите да кандидатстват трябва да проведат общо събрание за учредяване на Сдружение на собствениците, ако все още нямат регистрирано такова.  Необходимо е да се  проведе и събрание за вземане на решение за кандидатстване и за възлагане на енергийно обследване и изготвяне на технически паспорт на сградата. Средствата за обследване и паспортизация ще се възстановяват на собствениците, в случай че обектът им бъде одобрен. 

Първият етап по програмата включва 100% безвъзмездна финансова помощ за санирането на одобрените сгради. Срокът за кандидатстване по него е до месец май 2023 г. След това ще има и втори етап, при който се предвижда 20% самоучастие от страна на собствениците. Документи за кандидатстване се подават в Община Разград.

Основните документи по програмата са утвърдени от МРРБ. Насоките за кандидатстване и образците на необходимите документи за кандидатстване са публикувани както в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България, така и на сайта на Община Разград.

В началото на седмицата заместник-кметовете Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров заедно със служители на Община Разград участваха в онлайн информационна среща с представители на МРРБ и НСОРБ.

В четвъртък, 19 януари, всички заинтересовани домоуправители от Разград също ще имат възможност да зададат своите въпроси по Програмата към експертите от регионалното министерство. Информационната среща се организира със съдействието на Областния управител Драгомир Златев. Поканата за участие в нея е насочена основно към професионални домоуправители и заинтересовани домоуправители на многофамилни жилищни сгради. Информационната среща ще се проведе чрез платформата за видеоконференции ZOOM, като Община Разград кани домоуправителите, които имат интерес, да се включат в нея, от 10,00 ч. в зала 102 на Общинска администрация. По време на срещата ще могат да зададат своите въпроси към експертите от МРРБ, а след нея и към служителите на Община Разград, които ще бъдат ангажирани с дейности по програмата.