С откриване на строителна площадка днес, 24 юни, стартираха строителните дейности по изграждането на Младежки център в Разград.

Изграждането му се финансира в рамките на проект „Заедно и по-успешни с Младежки център Разград“, за който Община Разград сключи договор за финансиране с Изпълнителна агенция „Програма за образование“ по Националния план за възстановяване и устойчивост през м. февруари 2024 г. Договорът е на стойност 4 183 643,98 лв.

Младежкият център ще се помещава в сграда общинска собственост на ул. „Перистър“ №4 в град Разград, това е бившият МУЦ-Междуучилищен център за трудово политехническо обучение. Оглед на мястото днес извършиха Кметът на Община Разград Добрин Добрев, секретарят на Община Разград Нели Добрева и началникът на отдел „Стратегическо планиране и проекти“ Христина Русева“. Те обсъдиха предстоящите дейности по проекта с представители на фирмата-изпълнител на СМР – САВ-Разград ООД.

Предвижда се съществуващите кабинети и складове в сградата да бъдат преустроени в конферентна зала с капацитет до 100 човека, в 5 бр. мултифункционални зали – арт зала, зала за прожекции, танци и представления, зала за езиково обучение, за неформално обучение и срещи и др., както и компютърна зала. Част от етажа ще бъде преустроена в спален блок кампус, състоящ се от 7 спални с капацитет за настаняване на 15 човека, и с помещение за хранене. На кота – 3.65 ще бъдат разположени помещенията за администрацията, която ще обслужва Младежкия център, както и мултифункционалната спортна зала.

След приключване на строителните дейности Младежкият център ще бъде оборудван и обзаведен. За нормалното му функциониране и протичане на дейностите в центъра ще бъде назначен екип от 11 души – медиатори, младежки работници, поддържащ и управляващ персонал, които ще оказват индивидуална подкрепа на младежите по въпроси и възникнали проблеми от различно естество.

В центъра ще се провеждат обучения за повишаване на капацитета на младежите в сферата на дигиталната грамотност, чуждоезиковото обучение, гражданско образование, професионална квалификация и др. Важна част от дейността му ще бъде взаимодействието с представители на местна власт, институции и други организации, но освен на местна почва, сътрудничеството ще бъде и с други младежки центрове на национално ниво и международен обмен на опит и практики с подобни организации от страните членки на ЕС.

В Младежкия център ще може да бъдат сформирани клубове по интереси, които ще включват спортни клубове за спорт, който може да се практикува на закрито – йога, тенис на маса, бойни спортове и др., клубове в сферата на културата – музика, танци, кино, театър и др., клубове, стимулиращи активното гражданско поведение и критичното мислене – дискусионен клуб, клуб по гражданска журналистика и др.

Продължителността на проектните дейности е 30 месеца.

Предвижда се Младежки центрове да има във всички областни градове в страната, като в 4 от областните центрове подобни структури вече са изградени и функционират.