В община Разград започва данъчната кампания за плащането на задължения за сгради, автомобили и такса смет, съобщиха от отдел „Местни данъци и такси“.

От понеделник, 18 февруари, жителите на общината могат могат да погасяват задълженията си към местната хазна. Същите се заплащат в сроковете до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Данъчно задължените лица могат да заплатят дължимите суми по един от следните начини:

  • в брой в стая № 8 – касов салон на Община Разград, находящ се на партера на общинска администрация, както и чрез ПОС терминални устройства;
  • в кметствата на Общината;
  • на касите на ИЗИПЕЙ;
  • по банков път;
  • в Пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД

Съобщенията за дължимите данъци и такси за 2019 г. ще бъдат доставени до лицата от Български пощи ЕАД в определените срокове, уточняват още от община Разград.