На пресконференция пред журналисти екипът на ОИЦ-Разград представи резултатите за Разградска област от първата фаза на националната инициатива „Да създадем Заедно България 2020”.

Във времето от 17 март до 2 април на открити приемни във всички общини от областта, по електронен път и на място в офиса си, ОИЦ-Разград извърши проучване сред гражданите, какво желаят да се промени с европейски средства в общината или населеното място, в което живеят.

От 6 до 15 април екипът на ОИЦ обработи и систематизира получените 453 идеи за проекти от 302 анкетни карти, попълнени от граждани, организации и фирми на територията на областта.

В проучването в област Разград се включиха 68% жени и 32% мъже, от които 86% са на възраст между 30-65 г., 10% са между 19-29 г., на над 65 г. са 3%, а 1% са до 18 г.
От анкетираните 75% са с висше, а 23% със средно образование. Подобряване на съществуваща или изграждане на нова инфраструктура искат 40% от хората, 18% са за развитие на бизнеса и разкриване на нови работни места; 17% желаят модернизиране и разширяване обхвата на социалните услуги, 8% са посочили обогатяване на туристическите продукти чрез разработване на нови маршрути и дестинации, 7% искат подобряване на материално-техническата база и учебно-възпитателния процес в учебните заведения, а 10% са посочили друго.

Във втората фаза на инициативата (от 16 до 30 април) ОИЦ-Разград организира открити срещи в общините от Разградска област, на които кани всички участвали в допитването. На тези срещи екипът на ОИЦ ще разясни от коя европрограма и при какви условия могат да бъдат финансирани предложенията за проекти в периода до 2020 година.

Срещите са открити за всички, които желаят да научат повече за това какво ще се подкрепя от еврофондовете през настоящия програмен период 2014-2020 г. и ще се състоят при следния график:
• На 16 април от 11:00 ч. в гр. Лозница, Център за социална рехабилитация и интеграция
• На 20 април от 13:00 ч. в гр. Исперих, Бизнесцентър
• На 22 април от 11:00 ч. в гр. Кубрат, Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий”
• На 24 април от 11:00 ч. в гр.Завет, Заседателна зала на Общинския съвет
• На 27 април от 13:00 ч. в гр. Цар Калоян, Социален комплекс
• На 29 април от 15:00 ч. в гр. Разград, Младежки клуб на Средношколско общежитие
• На 30 април от 11:00 ч. в с. Самуил, Народно читалище „Христо Ботев”.