Започват номинациите за 2023 г. за участие в традиционната класация на най-добрите спортисти на Община Разград.

Бланките, които ръководствата на спортните клубове трябва да попълнят със своите предложения, са публикувани на интернет страницата на Община Разград в секция „Спорт“. Там могат да се видят и утвърдените Правила за условията, критериите и механизма за определяне на 10-те най-добри спортисти, най-добър отбор, най-перспективен млад състезател и най-добър треньор за 2023 година. Публикувана е и заповедта, с която е определен съставът на деветчленна комисия от журналисти и спортни експерти, която извършва класирането след приключване на първоначалните номинации.

Спортните клубове, които са развивали активна учебно-тренировъчна и  спортно-състезателна дейност на територията на Община Разград, трябва в срок до 6 декември да подадат в деловодството на Община Разград или да изпратят на E-mail: obshtina@razgrad.bg попълнените бланки с предложените спортисти, отбори и треньори и приложените копия на протоколите от официалните първенства, доказващи техните класирания, заверени вярно с оригинала.

Припомняме, че в категорията „Най-добър спортист на 2023 г.“ клубовете, развиващи индивидуални спортове, могат да правят по 2 номинации, а тези от колективните спортове – по 1 предложение или по 2, но само ако двамата спортисти са направили своите постижения в различни възрастови групи.

По едно трябва да са предложенията от всеки клуб за другите три категории: „Отбор на годината“, „Треньор на годината“ и „Най-перспективен млад състезател“. За последната категория изискването е състезателят да е до 14-годишна възраст.

След обобщаване на номинациите до 8 декември деветчленната комисия ще извърши класиране в четирите категории и ще излъчи победителите, в категорията „Най-добър спортист“ се оформя десетка, а категорията „най-добър треньор победителите са двама – за индивидуален и колективен спорт, а в другите две категории – по един.

Официалната церемония по награждаването им ще е седмица по-късно – на 15 декември.