Тренинг, свързан с правилата за движение на пешеходци и автомобилисти като участници в движението по пътищата се проведе на 28 май в Детска градина „Слънчо“ в град Завет.

Занятието бе организирано от директорката Несри Мустафа съвместно с представители на Участък Завет – инспектор „Детска педагогическа стая“ Мирослав Минев и полицейски инспектор Красен Дончев. Включиха се всички възрастови групи от забавачницата.

Урокът се проведе на открито, на предварително поставен с учебна цел килим по пътна безопасност, с изображения на пешеходни пътеки, кръстовища, виртуални сгради на учреждения, велоалеи, пътна маркировка. Малчуганите се запознаха със значението на пътните знаци – стоп, обозначаващи велоалея, пешеходна пътека, светофар и др. Децата преминаха демонстративно през пешеходна пътека и посетиха виртуална аптека, училище, магазин и други административни сгради. Управляваха велосипед по велоалея и показаха знания за видовете светофари /стандартен и пешеходен/.  От полицейските служители научиха, че на тяхната възраст е забранено да управляват сами велосипеди и тротинетки по пътищата. Това могат да правят единствено в паркове, площадки или пешеходни зони, далеч от движещите се превозни средства.

В края на занятието участниците имаха възможност да разгледат патрулен автомобил, неговото оборудване, светлинната и звукова сигнализация, както и да се запознаят с униформите на полицаите, помощните и технически средства.