Заместник областният управител Евгени Драганов бе сред гостите на представянето на проекта „Опознай тъмната си страна“ на Превантивния клуб в ППМГ “Акад. Н.Обрешков“-Разград, съобщиха от пресслужбата на областна управа.
Гимназията е едно от 11-те училища, на които община Разград по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни отпусна финансиране за реализация на проекти.
По проекта на ППМГ деветима тийнейджъри и две преподавателки – Даниела Куманова и Стоянка Димитрова – са подготвили занятие, наречено „мобилна антибулинг класна стая“. Целта на урока е учениците да се запознаят с две техники за разрешаване на конфликтни ситуации в училище – АЗ-послание и метода „Сандвич”. Занятието вече е тествано в част от класовете в ППМГ, предстои да бъде изнесено и пред останалите 500 ученика в училището.
На презентацията днес бяха поканени представители на останалите 10 училища, в които се реализират проекти на Превантивни клубове. Деца и учители заедно решаваха тестовете, свързани с овладяване на техниките за разрешаване на конфликтни ситуации. В края на урока всички получиха видеоклип и презентация на занятието и на електронен носител, за да използват този урок в своето училище.
В края на урока секретарят на МКБППМН Диана Господинова поздрави учениците и преподавателите, работили по проекта „Опознай тъмната си страна“, нарече идеята им нетрадиционна и много хубава.