Днес зам.- министърът на образованието Диян Стаматов, ресорният зам.кмет Ердинч Хасанов и началникът на Регионалното управление на образованието Атанас Дончев се срещнаха с директорите на училища от Лудогорието.

Поводът за визитата на Стаматов бе свързана с презентиране на новите моменти в новоприетия Закон за предучилищното и училищното образование. Работната среща стартира в 9.30 часа в Общинския културен център.

На прага на новата учебна година реформите в образователната сфера са вече факт. Те касаят целия курс на обучение от 1 до 12 клас, като повечето се отнасят за най-малките от 1 до 5 клас. Една от новостите, касаещи Разград е, че Междуучилищният център /МУЦ/ няма да бъде закрит, но се налагат промени във финансирането му и в наименованието. В училищата ще трябва да бъдат формирани и обществени съвети, които да осъществяват граждански контрол върху образователното заведение.

С новия закон се премахва възможността учениците да повтарят от първи до трети клас включително при слаби резултати. Оценки по шестобалната система в тези класове също няма да има. Начинът на оценяване в горните класове също се променя.

Одобрените учебни програми са 51.  Зам.-министър Стаматов препоръча на учителите да се ограничават в препоръките за закупуване на ненужно големи количества помагала, тъй като те обикновено остават неизползвани, а това удря по джоба и на родителите.

В основата на реформата в образователната сфера стои цялостна нова концепция за издигане нивото на образованието не само сред учениците от 1 до 12 клас, но и сред педагозите, които ще имат възможност постоянно да повишават своята квалификация, насърчавани от директорите в учебните заведения.