Заместник – министърът на културата Румен Димитров посети Разград, за да представи новия директор на Театрално – музикалния център – Тодор Мадолев.   Проведе поредица от срещи – с творците и служителите от трите формации, с областния управител и с кмета.

Тодор Мадолев заяви, че ще работи за изграждане имиджа на всеки от творческия състав и „за вдигане на театъра“. Той коментира още, че „този воденичен камък – Филхармонията трябва да започне да работи”. Мотото му е „С млади за младите”.

По повод 70-ата годишнина на Театъра се подготвя спектакъла „Нестинари” с привлечения от Мадолев режисьор Димитър Димитров, който пристигна от Канада.

Зам.-министър Румен Димитров благодари за топлото посрещане. Изрази позитивните си впечатления от кмета на Община Разград и заяви: „Случили сте с кмет. Ще работим много добре заедно”. Димитров не скри, че културният институт може да помага на управлението на Разград в посока икономически просперитет. „Първо върви културата, след него е бизнеса”, каза още той.

„Отворени сме за всякакви предложения”, заяви кметът на Община Разград д-р Валентин Василев. Той коментира, че когато има проблеми те трябва да се решават.

Зам.-министър Димитров анонсира, че от 1 януари 2018 г. ще има промени, относно методиката за финансиране на културните институти. Парите от приходите ще остават в съответния институт. Ще се реализират мерки по посока децентрализацията на творческите продукти. Приоритет за Министерството на културата е културния туризъм. Румен Димитров загатна за включване на професионални възстановки в пакетите на туроператорите, визира Капанска сватба, както и включването на АР „Абритус“ в 10-те значими обекти на страната в пилотен проект, който тепърва предстои да бъде изработен и реализиран.

За дефицит на семейното възпитание говори още зам.-министър Румен Димитров. Според него той може да бъде запълнен положително с изработване на спогодба между министерствата на културата и образованието, за включването в часовете на класния ръководител на занятия, свързани с формиране на интерес към театъра и изкуството.