Зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов ще участва в годишното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград утре, 26 април 2018 г. (четвъртък), от 11.00 часа, в залата на Общински съвет Разград, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

В дневния ред на заседанието е предвидено представяне на добри практики в сферата на превенцията на домашното насилие и прилагането на Закона за защита от домашното насилие в област Разград, представяне на анализ на резултатите от проведено анкетно проучване (самооценка) сред членовете на Областния съвет относно прилагането на Закона за защита от домашното насилие  в област Разград, актуализиране състава на Съвета, приемане на промени на ротационен принцип в състава на Областния оперативен екип към ОСПДН, както и обсъждане и приемане на отчет за дейността на ОСПДН за 2017 г. и на план за дейността на ОСПДН за 2018 г.