В Разград се проведе Граждански диалог „Европа в нашия дом”, включен в платформата на ПП ГЕРБ, съобщиха от пресцентъра на партията в областния град. В него участие взеха зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, народният представител и член на комисията по образование в 44-то Народно събрание Таня Петрова, народният представител на ПП ГЕРБ от Разградска област Десислава Атанасова, областният координатор на ПП ГЕРБ – Разград и кмет на Община Разград д-р Валентин Василев и областният управител Гюнай Хюсмен.

По време на събитието зам.-министърът обясни, че единствено чрез качествено образование може да се постигне добра икономика и развитие на обществото. Тя коментира и посещенията, които направи през деня в 6 разградски училища и каза, че е впечатлена от младите учители и призова да се мотивират добрите ученици да изберат тази професия. Зам.-министърът допълни, че „целите са високо образовани и конкурентни деца и младежи, мотивирани учители, развитие на компетентности, професионално образование и обучение-кадри, необходими на икономиката на България, насърчаване използване на образователни технологии, които са част от обучението на новите поколения”. Сподели, че направеното по време на управлението на ГЕРБ  е насочено към проверка на умението на учениците да анализират, осмислят и представят решенията на проблеми. Насочени са средства и програма за развиване на уменията на 21 век за решаване на проблеми в екип, критично и иновативно мислене, творчество, анализиране и вземане на решения. Допълни и че средствата инвестирани в област Разград за образователните институции са над 12 млн. лева.

Областният координатор и кмет на Община Разград д-р Валентин Василев подчерта, че реализираните проекти  в Община Разград ясно показват, че приоритет в правителството на ГЕРБ е образованието. Той сподели, че по проекта „Ремонт, обновяване на материално – техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград“ по ОПРР, с бенефициент Община Разград, се ремонтират 11 обекта и се строи един нов. Средствата, предвидени за финансовото обезпечаване на дейностите по него, са в размер на 9 897 137,19 лв. В процес на изграждане е физкултурен салон, ремонт на 9 детски градини и 2 училища.

Областният управител Гюнай Хюсмен изрази удовлетворение, че усилията на правителството на ГЕРБ са насочени  в образованието и цифрите, които са вложени в подобряване на материалните бази, и дейностите в обучението, ясно свидетелстват за това.

В края на диалога народният представител от ПП ГЕРБ Десислава Атанасова изказа своята благодарност към хората, които практикуват тази професия и сподели, че  през последните две години има лични наблюдения от диалога с директорите и учителите в Разградска област, който е конструктивен. В заключение тя каза „Сигурна съм, че на събитието, на което присъствате днес не сте по задължение и  се надявам, че е било полезно и съм убедена, че ще има с какво да се гордеем и занапред в развитието на образованието”.

По време на събитието в залата присъстваха и зам.-кметовете на Община Разград Галина Георгиева и Ердинч Хасанов, председателят на ОбС – Разград Надежда Радославова, началникът на РУО – Разград Ангел Петков, общински съветници, директори на училища и детски градини, педагози и граждани.