Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова ще участва в заседанието на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград в понеделник, 8 април, съобщиха от пресцентъра на областна администрация.

Заседанието започва в 14,00 ч. в залата на Общински съвет-Разград на 11 етаж в община Разград.

То ще бъде открито от Областния управител Гюнай Хюсмен, приветствие към участниците ще отправят и заместник-министър Таня Михайлова и народният представител Десислава Атанасова.

В дневния ред на заседанието са включени: представяне на добри практики в сферата на превенцията на домашното насилие и прилагането на Закона за защита от домашното насилие в област Разград; обсъждане и приемане на отчет за дейността на ОСПДН за 2018 г.; обсъждане на и приемане на приоритети за дейността на ОСПДН за периода 2019-2021 г.; обсъждане и приемане на план за дейността на ОСПДН за 2019 г., който включва и основния приоритет – създаване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в област Разград. Предвижда се още да бъде актуализиран съставът на Съвета и приети промени  на ротационен принцип в състава на Областния оперативен екип към ОСПДН.

Областният съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е първата подобна структура, създадена в България. Тя функционира от 3 години и обединява усилията на над 40 институции и организации, ангажирани с проблема домашно насилие.