Заместник-кметовете на Община Разград Галина Георгиева и Ердинч Хасанов в петък се срещнаха с представители на читалищата в общината. Участва и Даниела Петрова, старши експерт в РЕКИЦ.  Срещата имаше основен повод – да бъдат обявени спечелилите проекти на кандидатствалите читалища за дофинансиране на тяхната дейност. Освен това, по повод 1 ноември – Деня на будителите, Галина Георгиева благодари на всички за тяхната работа, и подари на всяко читалище и на РЕКИЦ по един часовник от името на Община Разград,  с който да отброяват хубавите мигове – това им пожела зам.-кметът.

В Бюджета на Община Разград за 2018 г. бяха предвидени 5000 лв. от общински приходи за укрепване и развитие на читалищата в община Разград, които да бъдат разпределени между същите на проектен принцип.

Подобно дофинансиране се прави за пръв път в Община Разград.

В резултат на проведената процедура за финансова подкрепа, постъпиха 16 проектни предложения от читалища на територията на община Разград.

Галина Георгиева, председател на комисията, която разгледа и оцени проектите, съобщи пред представителите на читалищата резултатите, както следва:

 

 1. Проект „Културно наследство – фолклорът вчера, днес и утре“ на

НЧ „Просвета – 1871“ с. Благоево –  380.00 лв.

 

 1. Проект „Фолклорът – живото наследство на Лудогорието“ на

НЧ „Делиорман 2014г.“ – гр. Разград  –     380.00 лв.

 

 1. Проект „Закупуване на носии и елементи за носии на участници в Танцова формация „Топчийски искри“ и Детска танцова формация „Искрици“ при НЧ „Просвета – 1895 г.“ с. Топчии“ на НЧ „Просвета – 1895 г.“ с. Топчии – 425.00 лв.

 

 1. Проект „С багрите на народните носии и любовта към българския фолклор“ на НЧ „Слънчев лъч 1902“ с. Островче – 385.00 лв.

 

 1. Проект „Традициите и празниците са облика на селото“ на

НЧ „Просвета – 1884“ с. Балкански  –     85.00 лв.

 

 1. Проект „Народ без традиции не е народ“ на

НЧ „Нов живот – 1909“ с. Ушинци –  85.00 лв.

 

 1. Проект „Да запазим българските обичаи и традиции“ на

НЧ „Прозрение 1927“ с. Киченица –   85.00 лв.

 

 1. Проект „Да съхраним традициите и културното богатство на балканджиите

с помощта на певческата група за български автентичен фолклор към читалището“ на НЧ „Самообразование 1894“ с. Побит камък  –     320.00 лв.

 

 1. Проект „Финансова подкрепа на читалищата от община Разград“ на

НЧ „Съзнание 1963“ с. Просторн  –      341.00 лв.

 

 1. Проект „Закупуване на носии или елементи за носии и сценично облекло“

на НЧ „Просвета 1883“ с. Гецово  –   415.00 лв.

 

 1. Проект „Техническо обезпечаване на МШ „Илия Бърнев“ и закупуване на

нов смесителен пулт Yamaha EMX5016CF“ на

НЧ „Развитие 1869“ гр. Разград  –    430.00 лв.

 

 1. Проект „Бъдеще с корени в миналото“ на

НЧ „Пробуда 1919“ с. Раковски –  340.00 лв.

 

 1. Проект „Обновяване на мъжка капанска носия“ на

НЧ „Напредък – 1895“ с. Дряновец  –   417.00 лв.

 

 1. Проект „Обновяване на НЧ „Съзнание – Недоклан 1927“ с. Недоклан чрез

закупуване на озвучителна техника за нуждите на читалището“ на

НЧ „Съзнание – Недоклан 1927“ с. Недоклан – 220.00 лв.

 

 1. Проект „Коледа – празник на надеждата“ – пресъздаване на обичаите и

ритуалите, свързани с традиционните празници Бъдни вечер и Коледа“ на

НЧ „Просвещение – 1911“ с. Дянково  –   260.00 лв.

 

 1. Проект „Обновяване на сценичния гардероб на НЧ „Напредък 1901“ гр.

Разград чрез закупуване на ризи за нуждите на фолклорните формации на

читалището“ на НЧ „Напредък 1901“ гр. Разград  – 432.00 лв.

Читалищните дейци благодариха много на общинското ръководство и пожелаха процедурата за финансова подкрепа за читалищата да стане ежегодна и да се разшири обхватът й.