Днес в Център за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“ зам.-кметът Ердинч Хасанов откри кръгла маса на тема: „Добри практики и актуални въпроси в социалните услуги за деца в Община Разград“, съобщиха от пресцентъра на местната управа. В инициативата участваха представители на социални институции и услуги в Община Разград, повод бе отбелязването на Световния ден на социалната работа и социалния работник.
Преди две години, когато встъпих в длъжност, усетих, че това, което се знае за социалната работа, е твърде малко. Основната част от работата на социалните работници оставаше невидима. Затова реших да започнем със серия събития и всяка година да популяризираме тази професия. За поредна година отбелязваме Деня на социалната работа с много инициативи. Освен работещите в сферата, включваме и общността, защото когато хората видят, когато влязат в една социална услуга и разберат какво се върши там, техният мироглед напълно се променя, променя се и отношението им.
Работещите в социалната сфера променят хората, те вдъхват надежда, дават сили на човек, те му помагат да изрази своята душевност чрез творчество и различен вид работа. Нашата работа, като институция, е повишаване качеството на социалните услуги и да ги правим устойчиви, каза Хасанов по време на откриването на кръглата маса.