Заместник-кметът на Община Разград Ердинч Хасанов откри
днес /12 юни/ в залата на Общински съвет Разград информационна среща с родители,
директори, психолози, педагогически съветници от училища и представители на
различни институции. Участваха 50 човека. Срещата е организирана от Общинския
съвет по наркотични вещества в Разград и Превантивно-информационен център към
него, като част от кампанията „НеСтеСами“ – програма създадена от Стефан
Бакалов, началник отдел „Борба с наркотрафика“ на Митница Аерогара София и
неговия екип, които се включват в инициативата на доброволен принцип.

     На тази среща
ще дадем широка гласност за модерната дрога, за напредналите технологии и
изобретателността на разпространителите й и вредата, която нанасят на младите
хора, каза на откриването г-н Хасанов. Той обясни, че Община Разград работи
много за превенцията и информираността сред младите хора, създаден е механизъм
за разгласа и припомни, че в училищата са създадени ученически превантивни
клубове, в които децата са проводник на идеята, да се противодейства на големия
бич на съвремието – наркотиците.

     След срещата се
проведе втора информационна среща с ученици, участваха над 90 момичета и
момчета от различни училища от града.

     През 2010 г.,
заедно с партньорите от ДЕА(САЩ) г-н Бакалов и негови колеги започват още една инициатива Proud to be drug free, също с организиране на масови
кампании сред децата. Стефан Бакалов и екип представиха презентация за вредата
от наркотиците и най-новата и актуална информация за така наречените „Нови
наркотици“, а учениците получиха съвети от митническите служители как да се
предпазват в рискови ситуации.