Днес и утре Община Разград домакинства на семинар „Механизми и добри практики за развитие и реализиране на местни политики и дейности в областта на превенцията. Училищни превантивни клубове“, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Събитието бе открито от зам.-кмета на община Разград Ердинч Хасанов, който подчерта, че „ това е форум, който обхваща важни теми от нашия живот и борбата с проблемите. Сред основните задачи, които община Разград, Общински съвет по наркотични вещества и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са си поставили, е превантивната работа с младите хора, информирането им за рисковете, които могат да доведат при употреба на забранени вещества и извършване на противоправни и агресивни прояви, последствията и негативите на тези пороци – бич на 21 век.
Всички ние като родители осъзнаваме, че нашата работа с децата ни, ползотворните разговори с тях и добри съвети, са в основата на недопускане на проблемите. Тъй като този въпрос е от изключителна важност и касае и обществото като цяло, тук идва и ролята на адекватната работа, правилно структуриране на местните политики и активните действия с децата.
Този факт ни кара да бъдем изключително внимателни, концентрирани и безкомпромисни в развиване на темата, и да търсим обмен на добри практики, които ще доведат до по-добри резултати“, допълни Хасанов.
По време на двудневното събитие ще бъдат обсъдени теми, свързани с употребата на наркотици сред младите хора.