Детска градина «Незабравка» отбеляза своята 50-годишнина с пищно тъжество. На него гости бяха зам.-кметът Ердинч Хасанов, председателят на Общински съвет Надежда Радославова, заместник областният управител Нурие Црънгалова, както и много директори и педагози от другите детски градини. Всички те донесоха цветя и поздравителни адреси.

Зам.-кметът поздрави ръководдството на ДГ «Незабравка», като каза, че тази 50-годишнина е в резултат на сероизна работа на персонала, учителите. Той отбеляза, че те покриват очакванията на семействата за развитието на децата.

«Децата са ценност и са наш приоритет. Ценим трудът, който давате за възпитанието им», допълни в заключение и прочете поздравлението от кмета на Разград д-р Валенти Василев.

Празникът продължи с изпълнеие на песни, стихове и танци от възпитаниците.