Зам.-кметът на Община Разград Ердинч Хасанов връчи днес вчера свидетелства за завършена професионална квалификация „Работник озеленяване“ на трайно безработни лица.

Проектът „Ние също
можем“ на КНСБ е по Националния план за действие по заетостта през 2019 година,
съвместно с Дирекция Бюро по труда – Разград. Община Разград е партньор – в
Общинското предприятие „Паркстрой“ е проведено обучението на 20 трайно
безработни. Завършващите професионалната квалификация за област Разград са 50,
от които от община Разград – 20 човека, от Цар Калоян – 10 човека и от Лозница
– 20 човека. Проектът се осъществява за седма поредна година, като Община
Разград винаги е била партньор.

Обучението е с
продължителност 300 часа по ботаника, почвознание, практика по цветарство,
озеленяване и поддържане на паркове и др.

 „Поздравявам Ви за усилията, които сте
положили и за това, което сте постигнали“, им каза Ердинч Хасанов.

Грациела Ранкова – областен координатор на КНСБ-Разград, пожела на обучените лица да започнат работа, благодарение на придобитата квалификация.