Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Община Разград за 2015 г. беше представен по време на публичното обсъждане вчера.
В съответствие с с нормативните разпоредби зам.кметът Галина Георгиева- Маринова представи изпълнението на бюджета за предходната календарна година. На отчета присъстваха председателят на местния парламент Надежда Радославова, общински служители, двама общински съветници и представители на общинските предприятия. Граждани обаче липсваха.

Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 44 521 000 лв. при уточнен план 45 205 000 лв. Процентът на изпълнение е 98.5%.

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 42 552 000 лв. при уточнен план 45 205 000 лв. или изпълнението е 94,1% от плана.

Общата стойност на изпълнените капиталови разходи за 2015 г. е 16 336 527 лв. като целевата субсидия от републиканския бюджет е в размер на 2 868 269 лв..

Зам.-кметът Маринова подчерта, че Община Разград работи изключително добре и отчита трайна тенденция на висока събираемост на данъци и такси, благодарение на добрата работа на служителите в съответните дирекции.
Отчетът на бюджета е съставен в съответствие с нормативните изисквания и представен в срок в Министерството на финансите и Сметната палата на Република България. Подробности за разходите по отделните функции може да намерите на сайта на Община Разград.