Заместник областният управител Ивелина Игнатова откри заедно с проф. д-р Диана Антонова – Заместник-ректор по научноизследователската дейност на Русенския университет „Ангел Кънчев“, проф. дн Станка Дамянова – административен директор на Филиал – Разград на Русенския университет и заместник кмета на община Разград Хабибе Расим шестдесет и второто издание на традиционната научна конференция традиционната научна конференция с международно участие под наслов „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето VI”.

Този ежегоден научен форум се организира от Русенския университет и неговия филиал в град Разград, съвместно със Съюза на учените в България – клон Разград,  Регионален академичен център на БАН – Разград, Ротари клуб – Разград и Дом на науката и техниката – Разград.„

Тази година събитието се провежда в конферентната зала на хотел „Лес“ в град Разград.         

Заместник областният управител приветства организаторите и участниците във конференцията. Тя изрази радостта си, че Разград отново е домакин на научен форум от такова високо ниво, който събира водещи специалисти от страната и чужбина. Ивелина Игнатова изрази увереността си, че конференцията ще предостави възможност за обмен на знания, опит и добри практики по тематичните направления на форума в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии. Според нея, това което прави форума особено полезен, е пряката връзка между науката и индустрията, гарантирана от участието на представители на предприятия от региона в панелите на програмата. Тя посочи, че Областна администрация Разград работи отлично с Русенския университет и с Филиала в Разград и ще продължи да подкрепя полезни им инициативи.

Тематичните направления на форума са в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии. Конференцията включва представяне на 2  пленарни и 38 секционни  доклада с актуална научна и производствена тематика от водещи специалисти от страната и чужбина. 

Участници в конференцията са професори, доценти и научни работници от университети в София, Бургас, Пловдив, Варна, Сливен, Ямбол и др. В работата на конференцията участват и учени от Украйна. С голяма част от тях преподавателите от Филиал – Разград работят в общи научни проекти. В заседанията на конференцията участват и представители на фирмите от региона, работещи в областта на тематичните направления на научния форум.

Конференцията стартира с изключително интересния пленарен доклад на тема „Професиите на бъдещето (Професии с бъдеще)“, представен от проф. д-р Ангел Смрикаров от Русенски университет. Заместник областният управител се включи в дискусията след него.

Авторите на най-добрите  доклади по секции ще бъдат отличени с Грамота и Кристален Приз на Ректора на Русенския университет.