Заместник областният управител Евгени Драганов приветства участниците в информационен ден по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)“ – фаза I“.

Събитието се организира от Регионалното управление на образованието в Разград в края на първата година от реализацията на проекта, финансиран от ОП“Наука и образование за интелигентен растеж“. Официални гости на Информационния ден бяха: заместник областният управител Евгени Драганов, заместник-кметът на Кубрат Орхан Мехмед, шефовете на образователните отдели в община Разград Елка Драмалиева и в община Кубрат Стефан Калинов.

Информационният ден бе открит от началника на РУО-Разград Атанас Дончев, който пожела успех на преподавателите и децата, които участват в заниманията по проекта. Приветствие към тях отправи и заместник областният управител Евгени Драганов. Той заяви категорично, че Областна администрация-Разград винаги ще подкрепя такъв тип програми, които водят децата напред, дават им възможност за изява и още по-големи шансове за реализация в живота.

В този велик, но и тъжен за България ден, г-н Драганов поздрави и лично представителите на училищата, които носят името на Христо Ботев с патронния им празник. Вчера от името на Областния управител Гюнай Хюсмен на ръководствата на 13-те училища в областта, носещи името на Ботев, бяха изпратени по електронна поща поздравителни адреси за патронните им празници.

Преди представянето на част от клубовете и извънкласните дейности, които са работили през учебната година по „Твоят час“, експертът в РУО Николай Миланов обобщи резултатите от проекта. В него са се включили 58 от общо 61 училища в Област Разград. Сформираните групи са 639, в тях участват 8 014 деца. 390-те групи по интереси са посещавани от 5886 ученика, а други 2128 са били включени в групи за преодоляване на обучителни затруднения. Училищата-рекордьори по сформирани групи по „Твоят час“ са ПТГ“Шандор Петьофи“-Разград и ПГИ“Робер Шуман“-Разград – с по 33 групи.

В Информационния ден по проект „Твоят час“ участваха представители на 16  клуба – училищни танцови състави,  театрална студия, клубове по роботика, имаше и водно ревю. Подредени бяха и 5 изложби на малки художници.