Клетва днес положиха и кметът на Завет Ахтер Велиев, 17-те общински съветници от Завет и шестимата кметове на кметства. „Клетвата не е формален акт, а важен знак към хората, които са ви гласували доверие с убеждението, че ще защитавате техните права, ще бдите над интересите им, ще бъдете техният силен и уверен глас в управлението на Община Завет.“ – обърна се към тях г-н Драганов.

Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов откри днес три учредителни сесии на Общински съвети мандат 2019-2023. Предиобяд се проведе първото заседание на Общински съвет-Исперих. На него клетва положиха новият общински кмет Белгин Шукри, 29 общински съветници и 21 кметове на населени места. Успешен мандат, конструктивен и в полза на хората – им пожела заместник областният управител Евгени Драганов. Три бяха номинациите за председател на Общински съвет-Исперих, след гласуване бе избран Бейти Бекир, който получи 20 гласа, петима гласуваха за Даниел Димитров, а четирима – за Росица Митева.

След официалната церемония бе избран председател на Общински съвет-Завет. Номинациите бяха две, мнозинството – 11 съветника – бяха за Ерсин Исмаил, конкурентът му Наско Климов получи 6 гласа. В следобедните часове се проведе и учредителното събрание Общински съвет-Кубрат. На него клетва положиха общинският кмет Алкин Неби, 21 общински съветници и 14 кметове на кметства. Г-н Драганов пожела успешен мандат на местните управници, както и да спазват стриктно българското законодателство и да работят в интерес на гражданите на Община Кубрат. След официалната част бе избран председател на Общинския съвет. Единственият кандидат Хюсеин Юмеров получи 13 гласа, 8 бяха празните бюлетини.