Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов връчи на председателя на Районната избирателна комисия в Осемнадесети район – Разградски за изборите за членове на Европейския парламент от Република България Хабибе Расим трите печата, с които комисията ще работи по време на изборната кампания, както и ключовете на помещението, в което ще заседава комисията, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Членовете на РИК-Разград се събраха за пръв път днес в зала 712 на Областна администрация. Според решение №70-ЕП на Централната избирателна комисия от 5.04.2019 г. комисията встъпва в правомощията си днес.

При връчването на печатите и ключа г-н Драганов пожела на председателя на комисията Хабибе Расим да бъде неин истински лидер, а на всичките 15 членове – да работят в спокойна обстановка и да администрират честни и обективни избори. Съобщи им още, че имат право да назначат до двама експерти и четири сътрудници.

Главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров също пожела ползотворна работа на комисията и заведе членовете й до помещението, в което ще работят – стая 106 на първи етаж в Община Разград. Г-н Тодоров увери, че деветчленният екип „Организационно-техническа подготовка“ в Областна администрация е в готовност да съдейства на РИК при необходимост.

Районната избирателна комисия в Осемнадесети район – Разградски за изборите за членове на Европейския парламент от Република България е в следния състав: председател – Хабибе Кязим Расим, заместник-председатели: Савина Миткова Ангелова и Драгомир Русев Павлов, секретар – Радка Радева Башакова и членове: Катинка Петкова Матеева, Любица Иванова Бочева, Иван Маринов Борисов, Юлиян Йорданов Стойчев, Ралица Стефанова Костова-Цветанова, Николай Маринов Инков, Диана Христова Йорданова, Светлана Недялкова Неделчева, Сюлбие Исмаилова Ибрямова, Нермин Енвер Станева, Антон Руменов Монев.