Заместник областният управител на Разград Евгени Драганов се срещна днес с директора на Филиал Разград на Русенския университет «Ангел Кънчев» доц. д.н. Станка Дамянова. Повод за посещението бе предстоящото участие на г-н Драганов в кръгла маса «Приоритети на регионалното развитие и образованието в контекста на Европейската стратегия за Дунавски регион». Събитието се организира от Русенски университет «Ангел Кънчев» на 24 и 25 юни в Балчик по проект «Danube-INCO.NET“ по Седма рамкова програма на Европейската комисия.

Целта на проекта е да стимулира сътрудничеството между академичната общност и областните администрации от Северна България за стимулиране на устойчивото регионално развитие на местно ниво с оглед преодоляване на конкретни социално-икономически предизвикателства. Кръглата маса ще открият чл.-кор. проф.дтн Христо Белоев – председател на Общото събрание на РУ“Ангел Кънчев“ и председател на Общински съвет-Русе и ректорът на РУ “Ангел Кънчев“ проф.д-р Велизара Пенчева, лектори ще са зам.-ректорът Научноизследователска дейност на РУ“Ангел Кънчев“ проф.д-р Диана Антонова и гл.ас. д-р Свилен Кунев, който е контактно лице по проекта. Ще се обсъждат възможностите на Европейската стратегия за Дунавския регион за стимулиране социално-икономическото развитие на областите от Северна България и приоритетите на Стратегията на научноизследователската дейност и иновации на РУ “Ангел Кънчев“ и взаимодействието с областните администрации от Северна България.
В Разград е един от трите Филиала на РУ “Ангел Кънчев“, специалностите, които се изучават в него, са уникални за Северна България – представи накратко учебното заведение пред заместник областния управител доц. Станка Дамянова. Завършилите бакалавърски и магистърски степени на специалностите „Биотехнологии“, „Хранителни технологии“ и „Химични технологии“ намират реализация в предприятия от фармацевтичната, силикатната, парфюмерийно-козметичната, биотехнологичната, химическата и хранително-вкусова промишленост в Разград, Русе, Исперих, Сеново, Попово, Търговище и други градове в Северна България. Около 300 са студентите в момента, по програма „Еразъм“ в Разград се обучават вече и: португалци, руснаци, македонци. Амбициите на РУ „Ангел Кънчев“ са на бесарабски българи да бъде предложено обучение в университета, включително в разградския филиал, проучва се и възможност студенти от Одеската академия по хранителни технологии да довършат образованието си по общите за двата университета специалности в Разград. Във Филиал Разград няма приходящи преподаватели на втори трудов договор, всички са хабилитирани тук – съобщи още Дамянова. Повечето са доценти, има един професор и двама доктори на науките. Средната заплата на преподавателите е над средната за област Разград.