Двамата заместник-областни управители на област Разград Драгомир Златев и Найден Късов взеха участие в работата на кръглата маса на тема „Културното многообразие на Лудогорието“. Тя се реализира се по проект „Обредните моменти и игри при различните етноси в Лудогорието“, с ръководител д-р Айше Реджеб. Проведе се в Интерактивния музей „Абритус“.

  В първия модул на кръглата маса „Теоретични аспекти на проблема“ доклад на тема „Алианите знайни и незнайни“ изнесе д-р Надие Карагьозова. Д-р Севим Куртчу представи доклад на тема „Сватбите на турците в Кубратско“. Във втория модул бяха споделени добри практики и опит от реализирането на проекта.

  Двамата заместник-областни управители разгледаха изложбата „Обредни облекла и реквизит от традициите на различните етноси“, която е част от програмата на дейностите по проекта.