Заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов бяха гости на тържественото откриване на новоизградения училищен физкултурен салон на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ и на Основно училище „Никола Вапцаров” в град Разград.

Спортното съоръжение е изградено по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На откриването присъстваха и кметът на община Разград Денчо Бояджиев, Ангел Петков – началник на Регионално управление на образованието Разград,  Мирослав Грънчаров, Милена Орешкова и Полина Иванова – заместник-кметове на община Разград, инж. Недим Тахиров – ръководител на проекта, Христина Русева – част от екипа на проекта, представители на фирмата изпълнител и на строителния надзор, както и общински съветници, родители, бивши възпитаници на гимназията, директори на учебни заведения и ученици.

Общата стойност на проекта с бенефициент Община Разград  е 9 897 137,19 лв., а периода за реализация е от м. септември 2017 г. – м. март 2020 г.

С днешната церемония „Откриване на обект“, която е задължително събитие в рамките на дейностите по публичност на проект бе открит подобект „Училищен физкултурен салон на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Разград“. Това е един малко по-различен обект от останалите, които бяха ремонтирани, тъй като дейностите във физкултурния салон представляват извършване на ново строителство. Изпълнител на обекта е фирма „САВ – Разград“ ООД, която с финансов ресурс от 1 512 070 лв. без ДДС изгради съоръжение с разгъната застроена площ на всички етажи от 1 513 кв. м. и размери на физкултурните салони, осигуряващи многофункционална площ за провеждане на учебния процес, тъй като предоставят игрално поле за баскетбол със стандартни размери (26/14), волейбол, бадминтон, футбол на малко поле. Изпълнена е основна сграда на три нива и ниско тяло за спомагателна и обслужваща дейност. На първото, полуподземно ниво са разположени зала с игрално поле, съблекални, умивални, бани и тоалетни за учениците, помещение за преподаватели, санитарен възел, помещение за оборудване, склад. Второто, междинно ниво включва зала за аеробика, зала за фитнес, сауна, санитарни възли за момчета и момичета и склад. Третото ниво се състои от зала с игрално поле, съблекални, умивални, бани и тоалетни за учениците, помещение за преподаватели, санитарен възел и два склада. Отоплението на салоните се извършва чрез енерговъзстановяващи блокове, а в битовите помещения с алуминиеви радиатори и конвектори. На покрива на сградата са монтирани 10 бр. слънчеви колектори.

Строителният надзор по законосъобразния старт и изпълнение на строежа, контрола по изпълнението на строителните дейности и тяхното качество е упражнен от „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, гр. София.

Строежът е разделен на два обособени обекта, с цел самостоятелна експлоатация на двата салона от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“. Физкултурните салони са обзаведени с необходимите спортни артикули и оборудване.

Лентата на обекта прерязаха кметът Денчо Бояджиев, Пейчо Георгиев – директор на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ и Галин Парашкевов – директор на Основно училище „Никола Вапцаров”.

Тържествен водосвет за здраве и благоденствия беше отслужен от отец Дмитрий Терзи.

Директорът на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ Пейчо Георгиев изказа своята благодарност на бившите кметове на община Разград Венелин Узунов и Валентин Василев и на настоящия кмет Денчо Бояджиев за общия им принос за реализирането на проекта, на всички институции, спомогнали за успешното му изпълнение, както и на ръководителя на фирмата – изпълнител за професионално свършената работа. Той пожела спортното съоръжение да допринесе за изграждане на национални и европейски шампиони и призова учениците да пазят съоръжението в добър вид.

Участниците в събитието бяха поздравени с изпълнения на Детска танцова школа „Хорце” към Център за подкрепа на личностното развитие – Център за работа с деца, гр. Разград, с ръководители Жулиета Иванова и Румен Иванов.

Използването на училищния физкултурен салон стартира с първата спортна проява – волейболен двубой на учители и ученици от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“.