В залата на Общински съвет Разград се проведе годишно заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН), съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Участие в заседанието взеха заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов и националния координатор по въпросите за домашното насилие в МВР – инспектор Пенка Стоянова.

Заместник-министър Евгени Стоянов информира присъстващите, че Министерството на правосъдието всяка година организира конкурс за финансиране на проекти на сдружения с нестопанска цел по Закона за защита от домашно насилие. Към момента, по сега приключилата процедура са одобрени 17 проекта, като един от тях е на СНЦ „Център на НПО в град Разград”. Той заяви, че в приетата Национална програма за превенция и защита от домашното насилие 2017-2020 година се предвижда Министерството на правосъдието, въз основа на оценка и анализ на нормативната уредба, да изготви пакет от синхронизирани изменения в нормативните актове, които регламентират защитата на правата на жертвите на домашно насилие, което ще доведе до съгласуваност между всички институции в борбата с домашното насилие. Според заместник-министър Стоянов Наказателният кодекс и Наказателно-процесуалният кодекс в голяма част са в съответствие с високите международни стандарти за защита на пострадалия и е необходимо само допълнение на българското законодателство, което ще е насочено към подобряване на правната рамка в областта на насилието над жени и домашното насилие, както и за синхронизиране със законодателството на Европейския съюз и стандартите на Съвета на Европа.
Инспектор Стоянова заяви, че Областният съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е уникална добра практика без аналог в цялата страна. Тя изрази мнение, че една от основните ползи от работата на съвета е, че ежегодно се събира статистическа информация от отговорните институции и организации за броя на случаите на домашно насилие, която може да бъде база за анализи и планиране. Това е голямо предимство за област Разград в сравнение с други области, в които такава информация липсва. Инспектор Стоянова посочи, че през 2017 г. в страната са издадени 2 432 заповеди за защита. Тя сподели, че МВР кандидатства по Норвежкия финансов механизъм с проект за изграждане на автоматизирана информационна система „Домашно насилие”. Инспектор Стоянова изрази мнение, че домашното насилие трябва да бъде криминализирано, за да може мерките срещу него да бъдат по-ефективни.
Секретарят на Областния съвет Светлин Симеонов представи добри практики в сферата на превенцията на домашното насилие и прилагането на Закона за защита от домашното насилие в област Разград.