Заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим бе гост на Регионална конференция „15 години приобщаващо образование“ и отправи приветствие към участниците в събитието. То бе организирано по повод 15 години от създаването на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. В конференцията участваха както учители, които работят към Регионален център-Разград, така и педагози, които преподават на деца със специални образователни потребности в училищата в област Разград, родители.

Събитието бе открито от директора на Регионален център-Разград Милена Стоянова, която припомни първите стъпки на институцията, тогава Ресурсен център, преди 15 години. В различни периоди педагозите, които са работили в центъра, са достигали до 50, а децата, с които работят – 365. Към момента, с влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование, голяма част от специалистите вече са в училищата, към РЦ-Разград работят 16 педагози, които подпомагат развитието и социализацията на 160 деца в Разградска област. В цялата страна децата със СОП са 26 000, а ресурсните учители 2100.

Заместник-кметът Хабибе Расим поздрави учителите, които с душа и сърце работят за това децата със специални образователни потребности да заемат достойно място в училищната среда и да се развиват, изрази своя респект към педагозите, ангажирани с приобщаващото образование. Г-жа Расим пожела успешна работа на конференцията, която да завърши с полезни поуки за участниците. В лични разговори тя поздрави и част от децата, които участваха в програмата преди работната част на форума.

Поздрави с песни, танци и кратки спектакли отправиха деца със СОП и техни връстници от СУ“Христо Ботев“-Разград, ДГ“Лудогорче“-Разград, ДГ“Славейче“-Разград и ДГ“Незабравка“-Разград. Впечатли и презентацията на деветгодишния Мерт Аджартабак от НУ“Васил Левски“-Лозница с ресурсен учител Селиме Исмаилова. Момчето разпозна без грешка близо 50 знамена на държави от целия свят, прочете и няколко фрази, изписани на глаголица.

С доклади в конференцията участваха педагози, психолози и училищни директори от: ПГ-Кубрат, ОУ“Васил Априлов“-Исперих, ОУ“Васил Левски“-Разград, ОУ“Никола Икономов“-Разград, ПГТС“Христо Смирненски“-Разград, ПГСС“Хан Аспарух“-Исперих, СУ“Св.св. Кирил и Методий“, ОУ“Васил Левски“-Беловец, ЦСОБ-Кубрат, ОУ“Христо Смирненски“-Кубрат, РЦПППО-Разград, ДГ“Детелина“, ОУ“Отец Паисий“-Подайва, ПГССХВТ“Ангел Кънчев“-Разград.

Сред официалните гости на събитието бе и директорът на РД“Социално подпомагане“-Разград Татяна Костова.