Заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим откри 26-тото издание на инициативата „Еколято“. Пред децата, които участват в първата смяна, родители, учители и представители на ангажирани с добрата кауза институции от името на ръководството на Община Разград г-жа Расим изрази удовлетворение, че с провеждането на подобни инициативи се дава възможност на децата на Разград да получават нови знания и умения, полезни за тяхното развитие и изграждане като личности, но и да се забавляват, да намират нови приятели.

Инициативата „Еколято“ е организирана от ЦПЛР ЦУТНТ, финансира се от Община Разград по програма за екологично възпитание на децата. В нея децата на Разград се занимават с екологични дейности на открито, образователни дейности – беседи, презентации, тренинги, среща с кариерен консултант, посещение на обекти с екологично и историческо значение, Лятна детска академия по безопасност, организирана от ОДМВР-Разград. В „Еколято 2023“ участват 120 деца от 4 до 8 клас, разпределени в три смени, всяка от по две седмици.

На откриването на инициативата присъстваха представители на институциите-съмишленици и партньори в провеждането на „Еколято 2023“ – Български Младежки червен кръст, Регионално управление на образованието, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Регионална здравна инспекция и други.

След откриването на „Еколято“ заместник-кметът Хабибе Расим и директорът на ЦУТНТ Цветанка Русева връчиха наградите на победителите в 15-тото издание на фотоконкурса „Живата природа“. В него участваха 37 млади фотографи със 127 творби, представители на 7 средни и 4 основни образователни институции в Разград и Исперих. Имената на победителите са публикувани на сайта на Община Разград в раздел „Образование“, секция ЦПЛР ЦУТНТ. Те получиха награди и грамоти, а само грамоти бяха предвидени за още 10 участници, включени в изложбата, подредена пред Общинския културен център, както и за 9 ръководители на участници.

Още снимки вижте на Фейсбук страницата на Община Разград.