Заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим бе гост на тържество в ДГ“Осми март“ в Дянково. Проявата под надслов „Ден на добротата и приятелството“ бе посветена на Международния ден на толерантността 16 ноември.

Малките възпитаници на детската градина от трета и четвърта група представиха пред гостите си чрез песни, танци и игри какво са научили за толерантността. Част от игрите бяха проведени заедно с родителите им. В екип дете и родител подготвиха послания, които, оформени като рисунки на детски ръчички, бяха поставени на картата на България. Играта бе с име „Азбука на толерантността“, тъй като с всяка буква от азбуката бяха подготвени думи – емоционални състояния, характеризиращи толерантността. В други от игрите по подходящ за възрастта им начин децата научиха още за аспектите на толерантността. „Независимо от етнос, култура, образовани и семейно положение всички сме деца и сме равни помежду си“ – бе изводът, който още в началото на тържеството направи едно от децата-участници в тържеството.

Проявата завърши със сърчица, оформени от детски ръчички и отправени към всички присъстващи на тържеството.

Заместник-кметът Хабибе Расим поздрави екипа на детската градина с директор Стефана Пенева, както за възпитателните методи, които прилагат към децата, представяйки на тях и на родителите им актуални за обществото теми, така и за приветливата обстановка в детското заведение.

Гости на тържеството бяха и представители на кметството в Дянково и на местното училище.