Заместник-кметът на Община Разград Руска Вътева приветства участниците в регионалния форум „Иновации в образованието“, който се провежда днес в хотел „Cartoon“ в Разград. Домакин на събитието е ОУ“Васил Левски“-Разград, форумът е организиран в партньорство с РУО на МОН-Разград, провежда се в рамките на Национална програма „Иновации в действие“, Модул 2: „Форуми за иновации в образованието“. Целта на събитието е да се направи преглед на работата на иновативните училища и извърши обмен на добри практики – обясни помощник-директорът на ОУ“Васил Левски“ Юлия Харизанова.

„Искам да поздравя училищните екипи, дръзнали да търсят промяна, нови решения на основните елементи на училищния живот, организацията и съдържанието на обучението, образователната среда, образователните учебните програми и планове, учебното съдържание. Днешният форум е възможност за иновативните училища да обменят своя опит, да създадат бъдещи партньорства за постигане на устойчивост на споделените иновативни практики. Пожелавам здраве, успехи и ползотворна работа днес, с много споделени и интересни идеи. Вярвам, че вашите постижения в областта на иновациите са стъпките към изграждане на съвременното българско училище като иновативно, защото е сигурно, че нас ни води обща цел: създаване на качествено модерно и успешно образование за младите хора.“ – заяви пред участниците във форума заместник-кметът Руска Вътева.

Във форума с презентации, направени от ученици и учители, участват девет иновативни училища от област Разград: ОУ“Н.Й.Вапцаров“-Разград; ОУ“Ив.С.Тургенев“-Разград; НПТГ“Шандор Петьофи“-Разград; ОУ“Виделина“-Сейдол; ПГО“Станка Николица Спасо-Еленина“; ОУ“Васил Левски“-Разград; ПГХТБТ“Мария Кюри“-Разград; СУ“Христо Ботев“-Лозница;  СУ“Христо Ботев“-Кубрат. С две презентации във форума участват и учители от ОУ“Елин Пелин“-Бургас, които са партньор на ОУ“Васил Левски“-Разград и от вчера са на обмен на добри практики в разградското училище. Сред гостите на форума са и представители на друго училище-партньор на ОУ“Васил Левски“-Разград – ОУ“Граф Н. Игнатиев“-с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив.

Официални гости на регионалния форум са и: Ренета Димитрова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката; Галина Пенева и Николай Миланов – старши експерти в РУО на МОН-Разград, Виктория Георгиева и Даринка Димитрова – главни експерти в отдел „Образование“ на Община Разград.