Заместник-кметът на Община Разград Руска Вътева и членовете на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към тях  представиха сборника „Проблемът с наркотиците и тютюнопушенето през очите на децата“.

Заместник-кметът Руска Вътева приветства отпечатването на изданието като иновативен подход при превантивната работа с децата по тези важни обществени проблеми.

Луксозното издание включва творби на деца, участвали в два от конкурсите, които ОБНВ и ПИЦ организираха през 2019 и 2020 г. – за рисунки, есета и приказки. Книжката е в тираж 500 броя, екземпляри от нея ще получат както всички участвали деца, така и училищата и детските градини от община Разград. Изданието може да се използва от специалистите при работа с деца като помагало, свързано със здравното образование.

В книжката са включени творбите от конкурса за рисунка и есе на тема „Наркотиците през моите очи“, които ОБНВ и ПИЦ организираха през 2019 г. по повод 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и наркотрафика. В него участваха 50 деца от 12 училища и извънучилищни форми от община Разград.

Вторият конкурс, творбите от който са включени в сборника, бе за авторска приказка и рисунка, тематично свързани с превенцията на употребата и злоупотребата с тютюневи изделия. Той бе посветен на 31 май – Световния ден без цигарен дим и се проведе през настоящата година. В него се включиха над 40 участника от 11 училища, извънучилищни форми и социални услуги не само от община Разград, а и от общините Исперих и Лом.

Изданието е от 72 страници, председателят на ОБНВ и ПИЦ Станислава Петрова изрази благодарност към инж.диз. Александра Николова за дизайна и предпечатната подготовка, както и на печатница „Полиграф“ за печата.