Заместник-кметът на Община Разград Руска Вътева връчи наградите на част от победителите в първия конкурс за класови дейности по специалните дни в Позитивния календар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград. Г-жа Вътева поздрави децата за оригиналните идеи, които са реализирали по празничните дни от календара, пожела им щастлива лятна ваканция и през следващата учебна година да създадат още по-креативни инициативи по новия Позитивен календар.

Позитивният календар, на който с красиви илюстрации са отбелязани специални дати – дните на щастието, на усмивката, на шоколада, на сладоледа, на приятелството, на скейтборда, на билките и много други – украсява класните стаи на училищата в Община Разград за пета поредна година. Календарът, всяка година с различен дизайн, подсказва на учениците да отбелязват заедно интересни и важни събития, да изграждат чувство на взаимно уважение и толерантност, да работят в екип. За пръв път тази година събитията, които децата организираха, имаха конкурсен характер, а най-добрите идеи получиха и награди – ваучери на различна стойност за други класни събития или екскурзии. 20 екипа ученици от 11 училища се включиха в конкурса като проведоха общо 127 класови събития. Част от празничните събития участниците си припомниха на кратък концерт от тематични музикални изпълнения на деца от различни училища, a други бяха включени във фотоизложба, подредена във фоайето на Общинския културен център.

След чудесните изпълнения секретарят на МКБППМН Диана Господинова обяви решението на петчленно жури, което е оценило оригиналността на идеите на децата и ги е класирало в три възрастови групи. Ваучерите и грамотите връчиха заместник-кметът Руска Вътева и началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков.

В първа възрастова група на първо място са 4в клас от ОУ”Н.Икономов” с ръководител Нуртен Февзуева 3б от ОУ”Васил Левски” с ръководител Крася Кирова. На второ място са: 4а от ОУ”Н.Икономов” с ръководител Йорданка Гатева; 4в от ОУ”Н.Й.Вапцаров” с ръководител Татяна Иванова; 2б от ОУ”Васил Левски” с ръководител Елка Иванова; 1в от ОУ”Васил Левски” с ръководител Нели Цонева. Специална награда за екипна училищна дейност бе връчена на ОУ”Елин Пелин”-с.Стражец с директор Диана Петрова, а награди за участие получиха: 3в от ОУ”Никола Икономов” с ръководител Диляна Иванова; 2а от СУ”Христо Ботев” с ръководител Лидия Ганева; 1 клас от ОУ”Св.св. Кирил и Методий”-Ясеновец с ръководител Севда Салиева; 3б от СУ”Христо Ботев” с ръководител Ханифе Тефик; Клуб Приложно изкуство с ръководител Цвети Терзиева в ЦПЛР ЦУТНТ; 3 клас от ОУ”Св.св. Кирил и Методий”-Ясеновец.

Във втора възрастова награди за добро представяне получиха 5а от ОУ”Отец Паисий” с ръководител Лебие Ахмед и 7 клас от ОУ”Св.св. Кирил и Методий”-Ясеновец с ръководител Ивелина Тоцева, а награди за участие – 6а от ОУ”Отец Паисий” с ръководител Елеонора Цаковска и 6 клас от ОУ”Св.св. Кирил и Методий”-Ясеновец с ръководител Иво Петров.

В трета възрастова група на трето място са класирани клуб „Фотография и журналистика”с ръководител Даниела Куманова от ППМГ”Акад. Никола Обрешков” и Ученически превантивен клуб с ръководител Ниргюл Ахмед от ПГХТБТ”Мария Кюри”.

Събитието завърши с пускане на балони в небето над Разград.