Заместник-кметът на Община Разград Мирослав Грънчаров представи етапите от информационна кампания, която е част от Плана за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Разград. Това стана на среща с представители на: Областна дирекция по безопасност на храните,  ветеринарните клиники в общината, частните ветеринарни лекари и неправителствени организации, работещи в този сектор. Целта на срещата бе обсъждане на съвместни дейности от кампанията и включване в нея на рационални предложения на ангажираните в тази сфера експерти.

Инициативата е под надслов „Прибери ме вкъщи“ и ще продължи през цялата година. Като част от нея ще се изработят и разпространят плакати, запознаващи обществото със структурата и дейността на Приюта за  бездомни животни, предимствата и ползите от осиновяване на куче от Приюта.

Част от кампанията е и отпечатването и разпространението на информационен бюлетин с основните права и задължения на собствениците на кучета, свързани с задължителните ветеринарни манипулации, с чипирането на кучетата, такса „притежаване на куче“, освобождаване от нея, дейностите, за които се използват приходите от тази такса и други. Цветните брошури с основни текстове от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните ще се разпространяват на обществени места и н в селата от общината. Представителите на ветеринарни клиники поеха ангажимент да участват в разпространението на информационния бюлетин. В дискусията възникна предложение брошурите да бъдат разпространявани и чрез домоуправителите на етажна собственост. По време на срещата бе обсъдена и възможността след информационната кампания да последва и подобряване на контролната дейност по отношение на нарушаване на ЗВМД и ЗЗЖ.

Кампанията ще има и етап, насочен към малките жители на общината. През месец март ще бъде обявен фотоконкурс на тема „Моят лаещ любимец“. В него ще могат да участват и деца, които нямат домашно куче, те ще имат възможност да посетят Приюта и да се снимат с куче, което се отглежда там.

По време на дискусията управителят на Приюта за бездомни животни д-р Чавдар Черников съобщи, че през 2021 г. е стартирала кампания за безплатно чипиране на кучета в населените места, като са чипирани близо 700 животни, за тази година са останали още две села, които ще бъдат посетени до края на месеца. Кастрираните в Приюта животни пък са 320.