Заместник-кметът на Община Разград Мирослав Грънчаров се срещна със собственици на регистрирани съгласно българското законодателство кучета, за да обсъдят проблеми, които те срещат с разхождането на домашните си любимци, както и предстоящи съвместни инициативи в тази сфера на граждани и местна власт.

Г-н Грънчаров представи идеите, които общинската управа предвижда за реализация в областта на отглеждането на домашни животни. Предстои изграждане на три нови площадки за свободна разходка на кучета. Те ще са в различни райони на града – в района на тенис кортовете над парка, в квартал „Водна централа“ до кръговото към стадиона и в жк „Орел“. Първата от тези три площадки ще бъде изградена още тази година. Заместник-кметът обясни още, че предстои да бъде внесено на сесия на Общинския съвет предложение за отмяна на Наредба №9 за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и котки, тъй като тя не е съобразена с промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които не предвиждат наличие на общински наредби в тази сфера. Това обаче ще доведе до по-сериозни глоби за нарушителите на законовите изисквания. Според Закона кучетата трябва да се водят на повод и да не преминават на разстояние по-малко от 500 метра от край детски площадки, а глобите започват от 100 лева.

Собствениците на кучета увериха, че те спазват тези правила, приеха обаче предложението на г-н Грънчаров за организиране на разяснителна кампания сред всички притежатели на кучета за основните законови моменти, които трябва да се спазват и за отговорността, която трябва да носят като собственици на домашни любимци.

Участниците в срещата обсъдиха и предложение местната управа да изпрати писма до домоуправителите, които по закон трябва да уведомят в общината за броя на кучетата в съответния блок, за изготвяне на такива справки и за предстоящи проверки. 930 са регистрираните в Община Разград кучета, а според преброяване преди година в общината има около 7000 кучета. Задължението за регистрация и чипиране също е вписано в ЗВД.

Собствениците на кучета представиха подготвено от тях предложение във връзка с предстоящо изграждане на нови площадки за кучета. Те настояват в новите обособени за разходка на кучета места да има предверие, в което да махат поводите на кучетата, площадките да са с две отделения – за различни по размери кучета, да има осветление и течаща питейна вода на площадките. Г-н Грънчаров заяви, че тези искания ще бъдат съобразени при проектирането на новите площадки.

По време на срещата бяха обсъдени и възможности за трасета, по които стопаните на кучета да могат на достигат до площадките за свободна разходка, спазвайки законовите изисквания, както и идея за регламентирано място за гробищен парк за домашни любимци.

Собствениците на кучета и заместник-кметът се уточниха, че тази среща е началото на диалога между тях, а при следващи разговори ще се продължи обсъждането на актуални теми в сферата на грижата за домашни любимци.