Заместник-кметът на Община Разград Мирослав Грънчаров участва в онлайн информационна среща за област Разград за кандидатстване по проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“. Събитието се организира по инициатива на Областния управител Драгомир Златев. За улеснение на заинтересованите домоуправители Община Разград ги покани да участват в срещата заедно с общински експерти в стая 102 на Общинска администрация.

По време на срещата участниците имаха възможност да зададат своите въпроси на главния експерт в дирекция „Жилищна политика“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Пеньо Дяков, а след нея обсъдиха и допълнителни въпроси със заместник-кмета Мирослав Грънчаров и общинските експерти.

Въпросите, които домоуправителите от Разград задаваха, бяха свързани с: поредността на етапите за кандидатстване по проекта, дефиниция на „блок секции“ и други понятия, свързани с процедурата, детайли относно енергийното обследване и възстановяването на изразходваната за това сума, къде е публикуван регистърът с фирми, които са лицензирани да извършват това обследване и други. Главният експерт от МРРБ увери участващите в срещата, че при допълнително възникнали въпроси могат да ги задават на интернет страницата на Информационна системаза управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 в секция „Въпроси и отговори“, отговорите се публикуват в срок от 1 седмица.

След близо едночасовата онлайн среща заместник-кметът Мирослав Грънчаров съобщи на присъстващите домоуправители, че подробна информация относно реализацията на проекта могат да получат и на интернет страницата на Община Разград. Предстои и създаване на гише за подаване на документи в общината, както и обявяване на електронна поща за въпроси и към общинските експерти. Г-н Грънчаров увери, че при желание от страна на домоуправителите представител на Общинска администрация може да присъства на общите събрания на жилищната собственост, за да отговаря на въпросите на живущите в конкретните блокове.