Заместник-кметът на Община Разград Милена Орешкова участва в родителска среща в ДГ”Здравец”-село Гецово.
Поредното посещение в детската градина бе част от действията, предприети от Община Разград във връзка с няколко сигнала и жалби от родители, подадени в местната управа в края на миналата година.
Родителската среща бе насрочена, за да се представят от директора на ДГ”Здравец” Милена Христова решенията на проблемите, които родителите бяха поставили. Проблемите бяха свързани основно с осигуряване на условия за разделяне на общо 42-те деца в две групи: назначаване на още един педагог и отоплението на второ помещение, което да се използва за занималня. Христова съобщи, че от четвъртък ще има нова учителка в градината.
Заместник-кметът Милена Орешкова разясни на родителите действията, предприети от Община Разград след получаването на жалбите, като уточни, че назначаването на персонал е ангажимент на директора. Промяната в графика на автобуса, който вози децата до Осенец и Дряновец обаче, бе извършена веднага след сигнала.
Родителите и част от педагозите споделиха, че през миналата година във връзка с настояването за разкриване на още един щат детската градина е била поставена под „ежедневен обстрел от проверки” от страна на предходната местна управа. Орешкова увери, че от страна на новото общинско ръководство опити за въздействие върху подобни решения и действия, свързани със здравето и възпитанието на децата, няма да бъдат правени. Тя предложи на родителите с гласуване да изберат начина на отопление в новата занималня в градината, като Общината осигури финансирането за съответния уред или система. След конструктивни дискусии те избраха това да стане с още една камина, подобна на тази, с която се отоплява помещението, в което в момента са обучават децата.