Заместник-кметът на Община Разград Милена Орешкова участва в годишното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград. То се проведе в конферентната зала на хотел „Централ“ днес, откри го Областният управител Гюнай Хюсмен.

Заседанието на първата в страната структура (създадена преди 5 години), която координира и обобщава дейността на различни институции в сферата на превенцията на домашното насилие започна с обсъждане и приемане на отчет за дейността на Областния съвет за 2019 г. Приет бе и планът за настоящата година.

Актуализиран бе съставът на Областния съвет, както и приети промените на ротационен принцип в състава на Областния оперативен щаб

В дневния ред бе включено и посещение на място от членовете на ОСПДП на сграда в община Разград, ремонтирана и пригодена за създаване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик.