Заместник-кметът на Община Разград Милена Орешкова откри регионална среща Младежки диалог, организирана от Национален младежки форум в партньорство с Община Разград.

В дискусията участваха над 20 младежи от Разград, част от които от Младежкия Общински съвет, Български Младежки Червен Кръст, сдружение „Фабрика Детските мечти“. Пред тях председателят на Националния младежки форум Симона Димитрова представи проекта „Диалог на ЕС по въпросите за младежта“, коментира с тях младежкото овластяване и защо е важно да се борят за него.

Близо двучасовата дискусия завърши с предложение от Националния младежки форум за подписване на Споразумение за сътрудничество с Община Разград, страна в което да бъде и Младежкият Общински съвет. Сред целите на споразумението е генериране на идеи за Националната стратегия за младежта 2021-2027 г.

Община Разград е отворена към младежки дейности, важна е активността на младите хора за създаване на младежка среда – коментира заместник-кметът Милена Орешкова. С младите хора от Разград тя обсъди възможностите за обособяване на Младежка зона за неформално общуване.