Заместник-кметът на Община Разград Милена Орешкова връчи наградите на победителите в конкурса за приказка и рисунка на тема „Проблемът с тютюнопушенето през очите на децата“. Творческата надпревара е посветена на 31 май – Световния ден без цигарен дим, тя бе организирана от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – гр.Разград. Церемонията по награждаването се проведе в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, на нея присъстваха  участници в конкурса, класни ръководители, родители, ръководители на школи. Там бе подредена изложба от участвалите рисунки, а зрителите имаха възможност да чуят и приказките на класираните на първи места в двете възрастови групи деца. Всички творби ще бъдат включени в сборник.

Заместник-кметът Милена Орешкова поздрави малките творци за активното участие в конкурса. Пожела им да развиват своите таланти и да не променят негативната си нагласа към тютюнопушенето и наркотиците.

В конкурса се включиха над 40 участници в две възрастови групи – първа възрастова група от 1 до 4 клас, втора възрастова група от 5 до 7 клас. Всяка от категориите беше оценена от жури. Председател на журито за приказка бе Радка Минчева – главен експерт в отдел „Култура, религиозни дейности и младежки дейности“ в Община Разград, членове – Теодора Ненкова младши експерт „Организация на предучилищното и училищното образование“ в Община Разград и Станислава Петрова – Председател на ОбСНВ гр.Разград. Журито за рисунка бе с Председател Орхан Исмаил – художник, членове Катя Теофилова – главен инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“ в Дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ гр.Разград и Станислава Петрова – Председател на ОбСНВ гр.Разград.

В първа възрастова група за приказка журито определи следните награди:

1-во място за Денис Исмаил от 1 клас в ОУ „В.Левски“с приказката „Пожар в парка“. Той получи грамота и ваучер на стойност 40 лв.

2-ро място – Ферай Тургаева от 1 клас в ОУ „В.Левски“с приказката „Борко и горските животни“. Тя получи  грамота и ваучер на стойност 30 лв.

3-то място – Симона Занкова  от 2 клас Клуб „Слово“ ЦПЛР ЦУТНТ с приказката „Огледалният град“. Тя получи грамота и ваучер на стойност 20 лв. 

Поощрителни награди от първа възрастова група за приказка – грамота и предметна награда – получиха: Божидара Руменова – 1 клас ОУ „В.Левски“, Виктория Младенова – 2 клас ОУ „Н.Икономов“ и Елица Хранимирова – 3 клас от Клуб „Слово“ ЦПЛР ЦУТНТ гр.Разград.              

Във втора възрастова група за приказка награди получиха :

1-во място за Надежда Дочева от 5 клас в ОУ „Н.Икономов“ с приказката „Приятели“. Тя получи грамота и ваучер на стойност 40 лв.

1-во място и за Гамзе Орхан от 5 клас ЦПЛР ЦУТНТ с „Цар Тютюн“ – грамота и ваучер на стойност 40 лв.

2-ро място – Мелда Беляйдин от 6 клас в ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с приказката „Кутия отрова“, тя получи грамота и ваучер на стойност  30 лв.

3-то място – Ава Дауд от 6 клас  ЦПЛР ЦУТНТ с приказката „Чудовище“, тя получи грамота и ваучер на стойност  20 лв.

Награди в първа  възрастова група за рисунка журито присъди на:

1-во място Наз Белберова от 4 клас в ОУ „Н.Икономов“, тя получи грамота и ваучер на стойност 40 лв.

2-ро място за Михаела Цонева от 4 клас ЦПЛР – ЦРД – Школа по изобразително изкуство – грамота и ваучер на стойност 30 лв.

3-то място – Тея Георгиева от 3 клас в ОУ „В.Левски“ – грамота и ваучер на стойност 20 лв.

Във втора възрастова група за рисунка наградените са: 

1-во място – Бурчин Шериф от 7 клас в ОУ „В.Левски“ с.Тодорово, общ.Исперих, тя получи грамота и ваучер на стойност  40 лв.

2-ро място за Ниляй Адем от 5 клас в ОУ „Ив.С.Тургенев“ – грамота и ваучер на стойност  30 лв.

3-то място – Емилия Петрова от 6 клас в ОУ „В.Левски“ – грамота и ваучер на стойност  20 лв.

Поощрителни награди от първа възрастова група за рисунка – грамота и предметна награда, получиха децата: Гизем Юсуф – 4 клас СУ „Хр.Ботев“, Хелин Мухарем 2 клас ЦПЛР – ЦРД – Школа по изобразително изкуство и Никол Петрова 2 клас ЦПЛР – ЦРД – Школа по изобразително изкуство гр.Разград.

За своята рисунка Симона Занкова от 2 клас, възпитаничка на  ЦПЛР – ЦРД – Школа по изобразително изкуство получи голямата награда на РЗИ – гр.Разград.

В раздел рисунка грамоти за участие с предметна награда, получиха децата от първа и втора възрастова група: Емир Мехмедов, Метие Бозева, Асмин Ахмедова, Иссабела Илханова, Александра Петрова, Туана Танжу, Бирсен Айдън, Ниляй Гюркант, Галимила Иванова, Гюлчин Гьокханова, Софи Илиянова, Пламена Панова и Менексе Исаева.