Децата от четвърта група и педагозите от ДГ“Дора Габе“ в Ясеновец участваха в заключителното събитие по проекта „Интеркултурен модел на детска градина“, който се реализира през последните 10 месеца в детската градина. Сред официалните гости бяха: заместник-кметът на Община Разград с ресор „Хуманитарни дейности“ Елка Неделчева, главен експерт в отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ Теодора Ненкова, секретарят на читалището в Ясеновец Сали Сали, директори на детски градини в Община Кубрат.

Децата изпълниха народен танц и песента на Крисия „Детска планета“, към която имаше и оригинална хореография.

Техните учители разказаха, че целева група по проекта, финансиран от ЦОИДУЕМ, са 50 деца от различни етноси, а непреки участници при реализирането на заложените дейности са били и родителите, членовете на Обществения съвет, доброволци, секретарят на читалището в Ясеновец.

По проекта педагозите са участвали в обучение за повишаване на професионалните компетентности за взаимодействие в интеркултурна образователна среда, насочено към усвояване на знания, умения, и компетентности. Наученото ще продължат да прилагат и след приключване на проекта, по който са разработени и въведени иновативни педагогически форми на интеркултурно образование. През следващата учебна година ще се внедри в програмната система ново образователно направление „Етнокултурно взаимодействие“. Сформирани са три ателиета, в които децата са се занимавали с интерес: „Моят етнос, моята националност“, „Вълшебства от думи“ и „Литературно творчество и театър“. Разработени са и автодидактични игри от видовете: индивидуално-конкурентна тим танграм, кооперативно-конкурентна – диск, карти, домино, лабиринт, не се сърди, човече, групово конкурентна – говорни игри. Децата са се запознали с характерните танци на етническите общности в Ясеновец: ромска – миллет и йерлии, български и турски. Организирани са и спортни игри.

Заместник-кметът Елка Неделчева пожела на педагогическия колектив да подготвя и печели още проекти, тъй като това означава ангажимент, но и много възможности. Тя поздрави директора Павлина Тончева за това, че в реализирания вече проект е акцентирано върху квалификацията на учителите по чувствителни теми. „Трябва да се възпитават децата в толерантност, във взаимно уважение и в това да работят заедно, да играят заедно, да се чувстват еднакви в своето многообразие, какъвто е един от девизите на Европейския съюз – „Единни в многообразието“ – каза още Елка Неделчева.