Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев се запозна днес с темповете на реализация на ремонтните  работи по три обществени поръчки, обявени от Община Разград.

378 733,33 лв. без ДДС е стойността на обществената поръчка с предмет „Текущ ремонт на улици в населените места на Община Разград“, част от средствата са от бюджета на Община Разград, а друга част са отпуснати с постановление на Министерски съвет.

Заместник-кметът Добрин Добрев се срещна с представители на фирмата, спечелила обществената поръчка – „Пътно строителство“АД и с местни жители – на ул. „Иван Вазов“ в село Ясеновец. Тя е сред 15-те улици в населеното място, които са предложени за ремонт от селския кмет след провеждане на общоселско събрание. Те се с обща дължина 5070 кв.м., а стойността на ремонтите е 83 333,33 лв. без ДДС.

Същата е процедурата за определяне на улиците за ремонт и в останалите 18 населени места, включени в обществената поръчка – предложение от селския кмет след общоселско събрание. Ремонтите вече са извършени в Осенец – 11 179,16 лв. без ДДС за 3200 кв.м. от 1 улица; Дряновец – 66 666,67 лв. без ДДС, те са за 3994 кв.м. от 7 улици; Балкански – 8771,66 лв. без ДДС за 1865 кв.м. за 4 улици; Благоево – армиран бетон за 5000 лв. на 200 кв.м. от една улица, а асфалтова смес за 41 666,67 лв. на 2820 кв.м. от 5 улици; Раковски – 16 110 лв. без ДДС за 7095 кв.м. от 31 улици и Киченица – 83 333,33 лв. без ДДС за 4947 кв.м. от 9 улици. След Ясеновец продължава работата и в останалите населени места от общината: Гецово – 6964,16 лв. без ДДС за 1575 кв.м. от 4 улици; Липник –  3750 лв. без ДДС за 280 кв.м. от 2 улици; Мортагоново – 8333,33 лв. без ДДС за 600 кв.м. от 1 улица; Недоклан – 3224,16 лв. без ДДС за 600 кв.м. от 1 улица; Островче – 4390,83 лв. без ДДС за 280 кв.м. от 2 улици; Побит камък – 8333,33 лв. без ДДС за 750 кв.м. от 4 улици; Пороище – 6041,66 лв. без ДДС за 300 кв.м. от 1 улица; Просторно – 2500 лв. без ДДС за 150 кв.м. от 1 улица; Радинград – 3320,83 лв. без ДДС за 300 кв.м. от 1 улица; Стражец – 6314,16 лв. без ДДС за 500 кв.м. от 1 улица; Ушинци – 6250 лв. без ДДС за 600 кв.м. от 4 улици; Черковна – 4083,33 лв. без ДДС за 250 кв.м. от 1 улица.

Заместник-кметът Добрин Добрев посети и обект от обявената от Община Разград обществената поръчка с предмет „Извършване на ремонт на улици в гр. Разград и изграждане на алеи в гробищен парк Разград“. По нея работници от „Пътно строителство“АД извършват подготовка за асфалтиране на ул. „Бели Лом“ от „Перистър“-сервиз Мотор Ойл до фирма „Спедито“. Обектът е на прогнозна стойност 233 333,33 лв. без ДДС. След приключване на работата там продължават с ремонт на ул. „Преслав“ – от трафопост Млади семейства до ул. „Сливница“ – 100 000 лв. без
ДДС; ул. „Пещера“- гарова зона на стойност 133 333,33 лв. без ДДС; прилежащи на ул. „Симеон“ – подходи към гаражи – 8 333,33 лв. без ДДС; ремонт на паркинги и междублокови пространства ж.к. „Орел“- 83 333,33 лв. без
ДДС. По тази обществена поръчка вече е извършен и ремонт на ул. „Кресна“ след изградена канализация на стойност 33 333,33 лв. без ДДС.

Припомняме, че в момента се изпълнява и още една обществена поръчка с предмет, свързан с подобряване пътната инфраструктура в Община Разград. Към края си е един от етапите от реализацията на обществената поръчка за извършване на основен ремонт на бул. „Априлско въстание“ – полагане на първи пласт асфалт в южното платно на пътния участък. По този  обект работи фирма „Строймонтаж“ЕАД. Предстои полагане на втори пласт асфалт на южното платно, асфалтиране на северното платно от пътя за Попово до Автогарата, както и ремонт на участъка от ул. „Странджа“ от ул. „Добруджа“ до ул. „Дунав“. Прогнозната стойност на тази обществена поръчка е 1 583 333,33 лв. без ДДС.