Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев се срещна с директора на ОП“Разградлес“ инж. Свилен Йорданов и заедно с него посети новозалесени площи край Дряновец. Чрез шефа на общинското предприятие заместник-кметът отправи поздрави към служителите в предприятието за Седмицата на гората с признателност за професионализма, който проявяват в името на възстановяване и опазване на общинските гори, пожела им здраве и дръзновение.

Инж. Йорданов представи пред ресорния заместник-кмет резултатите от тазгодишната залесителна кампания. Тя е извършена в 6 обекта в землищата на селата: Дряновец, Раковски, Балкански и Гецово. Засадени са общо 11 000 фиданки – 5 000 едроразмерни тополи – до 1,5-2 м. високи, както и 6 000 фиданки едногодишна акация.

Инж. Йорданов обясни, че залесяването се планира от предходната година и е обвързано с ползването на дървесината – на мястото на отсечени дървета се залесяват нови. През настоящата година приключва 10-годишният горскостопански план на ОП“Разградлес“, предстои извършване на инвентаризация на горските площи и след това изработване на нов план със същата продължителност. Директорът на ОП“Разградлес“ информира заместник-кмета Добрин Добрев и за завишаването на приходите на предприятието, към момента те са 774 000 лева, а преди година по това време са били 584 000 лева. Сподели и намеренията си за нова инвестиция в разширяване дейността на предприятието с производство на пелети. Предстои провеждане на обществена поръчка за изграждане на сграда, производствено хале и пускане на поточна линия за производство на пелети. Очакванията са линията за производство на пелети да заработи към края на годината. Такива са тенденциите в отоплението на населението – увеличаване продажбите на пелети спрямо продажбите на дървесина – обясни още инж. Йорданов.