Заместник-кметът и изпълняващ функциите Кмет на Община Разград Добрин Добрев поздрави читалищните дейци от НЧ”Просвета-1883”-Гецово със 140-годишния юбилей на културната институция. Той заедно с председателя на Общинския съвет Стоян Ненчев и заместник-кмета Хабибе Расим бяха гости на празничния концерт по повод юбилея снощи.

В приветствието си г-н Добрев припомни важната роля на читалищата в поддържането на духовността по българските земи. Освен към първопроходниците на читалищното дело той изрази признателност и към продължителите на делото им – съвременните читалищни дейци. „Време е да се преклоним и пред вашия труд,  постоянство, упоритост и патриотизъм, именно на вас се пада да сеете просвещение и култура и да възпитавате българско самосъзнание на децата ни. Днес читалището в Гецово не само е достоен продължител на делото на предшествениците ни, но и съвременен будител, който достойно предава на бъдещите поколения българщината. От името на Община Разград ви поздравявам с празника!” – заяви заместник-кметът Добрин Добрев.

Поздравления читалищните дейци от Гецово получиха и от ръководството на Съюза на народните читалища, откъдето изпратиха и грамоти за активна читалищна дейност по повод 140-годишния юбилей с отличие за читалищна дейност – за НЧ”Просвета 1883”-Гецово и за неговия председател Милен Станчев. От името на Съюза на читалищните дейци бяха връчени и Грамоти за дългогодишна читалищна дейност на: Ансамбъл за изворен фолклор „Капанска китка“ към НЧ „Просвета 1883“ с. Гецово с худ. ръководител Веселина Русева; Школа за народни танци „Капанска магия“ към НЧ„Просвета 1883“ с. Гецово, худ. ръководители Неделчо Райчев и Милен Станчев и Ансамбъл за автентичен фолклор „Капанци“ към НЧ„Просвета 1883“ с.Гецово с  худ. ръководител Веселина Димова; както и Грамоти за успешен творчески дебют на двата детски състава към читалището: Танцов състав „Гецовлийчета“ към НЧ „Просвета 1883“ с. Гецово с худ. ръководител Лидия Станчева и Вокална група „Цветница” към НЧ”Просвета 1883”-Гецово с худ. ръководител Цветалина Генчева.

В началото на празничния концерт Веселина Димова представи доклад за историята на читалището в Гецово, като припомни имената на изявени читалищни дейци от миналото и днес с приноса им към развитието на културната институция.

В концерта участваха както формации към читалището, така и гостуващи състави: Ансамбъл за изворен фолклор „Капанска китка“ към НЧ „Просвета 1883“ с. Гецово с худ. ръководител Веселина Русева; Танцов състав „Гецовлийчета“ към НЧ „Просвета 1883“ с. Гецово с худ. ръководител Лидия Станчева; Вокална група „Цветница” към НЧ”Просвета 1883”-Гецово с худ. ръководител Цветалина Генчева; Милка Димитрова; Мъжка Певческа Група „Капанци“ към НЧ„Просвета 1883“ с. Гецово с худ. ръководител Атанас Атанасов; Смесена фолклорна група „Капанка“ към НЧ“Напредък -1895″ с. Дряновец с худ. ръководител Пламен Пеев; Танцова Формация  „Капански самодиви“ към НЧ „Просвета 1883“ с. Гецово с худ. ръководител Мариана Русева; Ангел Петров; Група за хумористични песни и танци ”Лудите баби” към НЧ”Съзнание-1963” с.Просторно с худ. ръководител  Иван Иванов; Мъжка фолклорна група  към НЧ „Напредък -1895“ с. Дряновец с худ. ръководител Пламен Пеев; Школа за народни танци „Капанска магия“ към НЧ „Просвета 1883“ с. Гецово, худ. ръководители Неделчо Райчев и Милен Станчев; Ансамбъл за автентичен фолклор „Капанци“ към НЧ„Просвета 1883“ с.Гецово с  худ. ръководител Веселина Димова; Капански ансамбъл – Разград с директор Светослав Стойчев.