Седмицата на гората е традиционен празник на българската гора и на лесовъдите в България. Отбелязва се всяка година, през първата седмица на месец април. Северноцентралното държавно предприятие е подготвило богата програма за увеличаване на зеленото богатство на региона.

Горското стопанство в Разград отбелязва празника със залесяване с представители на неправителствени организации в ежегодния „Празник на социалните услуги“ и служители на СНЦ „Жанета“, гр. Разград. На пети април горските служители организират засаждане на фиданки, беседи относно залесяването с деца от ДГ „Пролет“.

Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ ще почете празника със занимания по горска педагогика с ученици от ОУ „Христо Ботев“, засаждане на фиданки в двора на ДГ „Първи юни“, гр. Исперих, беседи и игри за гората, а на осми април ще заключително отбелязване на „Седмица на гората“ с ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Исперих.

На пети април Държавно горско стопанство „Сеслав“, гр. Кубрат ще чества празника с почистване на резервата „Сборяново“, съвместно с доброволци от близките села.