В днешния слънчев съботен ден общинските съветници от групата на „Земеделски народен съюз“ в Общински съвет Разград Ахмед Ахмедов и Гюлчин  Ахмедова  организираха екологична акция в община Разград.

В рамките на мероприятието бяха засадени широколистни дървета в обществените зелени площи, разположени в Приюта за бездомни животни и скитащи кучета и Площадка за разходка на кучета на улица „Костур“ № 30 в град Разград, както и в няколко населени места в общината – Благоево, Киченица, Островче, Дряновец и Ясеновец.

Залесителната акция беше подкрепена от Областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен, който осигури като посадъчен материал школувани фиданки от видове, подходящи за градска среда – червен дъб, ясен, липа, явор и кестен. Съдействие беше оказано и от Община Разград в лицето на кмета г-н Денчо Бояджиев и кметовете на гореизброените села съответно Белчо Белчев, Юзджан Рамаданов, Лина Тодорова, Наско Атанасов и Сали Салиев. В засаждането на дръвчетата се включиха малки и големи доброволци, обичащи природата.

Организаторите на събитието бяха отправили покана в акцията да се включат всички села в община Разград.

С доброволческата си инициатива общинските съветници от ЗНС се надяват да допринесат за повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, подобряване на микроклимата и създаване на приветлив облик на населените места в община Разград.