Нови 175 фиданки растат в Градския парк от днес. Залесителната акция бе организирана от Община Разград и в нея участваха служители в общинската администрация, включиха се и заместник-кметовете Добрин Добрев и Полина Иванова.

По-голямата част от фиданките са осигурени от ОП”Паркстрой”, чиито работници бяха подготвили участъците, в които да се засадят дръвчетата, друга част от дръвчетата са закупени от разсадници. По видове най-много са фиданките ясен – 105 броя, засадени бяха и 20 брези, както и по 10 чинара, липи, сребрист смърч и сръбски смърч.

За всички новозасадени фиданки е осигурена възможност за дълбоко поливане.

Залесителната акция в различни части на Градския парк е посветена на Първа пролет и е част от ангажимента на ръководството на Община Разград за обновяване на едно от любимите за разградчани места за отдих. Преди малко повече от 2 седмици започна рехабилитация на алеите в парка, които са с дължина 5 км., дейностите се финансират от общинския бюджет и са на стойност 609 583,64 лв. без ДДС. Следващите дейности по обновяване на парка са: изграждането на две нови площадки – спортна за стрийт фитнес в района над комбинираната детска площадка и детска площадка за деца от 0 до 3 години в началото на Градския парк. По стопански начин продължава прочистването на недостатъчно облагородени зони в Градския парк, западно от Пантеона се работи по разкриване на алеите, прочистване на прораслата дървесна и храстовидна растителност, както и по възстановяване на паркова мебел.