Приключиха дейностите по реновиране на фонтана на ул. „Васил Левски” в Разград.

На водното съоръжение, което през последните години не работеше, тъй като коритото му бе пробито, бяха поставени нови тръби, изграден нов помпен възел, коритото бе хидроизолирано и облицовано с плочки, монтирано бе и осветление с променящи се цветове.

Пускането на обновения фонтан веднага привлече интереса на преминаващите граждани. Водата в него ще бъде спирана в 23,00 ч. вечер, предстои облагородяване на градинката около фонтана.

Също днес бе пуснат и фонтанът с момченцата в градинката с Часовниковата кула. Неговото включване бе забавено в сравнение с останалите градски фонтани поради необходимост от ремонт на осветителни тела.