В периода от 28 май до 6 юни екипът на Областния информационен център – Разград, заедно с експертите от Териториалния офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) проведе цикъл от информационни срещи в общините от региона, съобщиха от ОИЦ.

Темата на срещите бе „Какво предлагат
европрограмите през 2019 година?”,а
участници ‒ представители на
широката общественост: граждани, местни власти, институции, учебни заведения,
читалища, библиотеки, неправителствени организации, фирми и земеделски
производители.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Присъстващите се запознаха с общо 25 приложими за
Лудогорието възможности за кандидатстване с проекти по отворени и предстоящи
процедури за финансова помощ от оперативните програми и наличните финансови
инструменти по тях,  Програмата за
развитие на селските райони, хоризонталните програми на ЕС, както и с други
източници на финансиране до края на годината.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Експертите от НССЗ консултираха производители и земеделски стопани в
секторите  растениевъдство и животновъдство. Особено внимание обърнаха на предстоящия скоро прием
на проектни предложения по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на
малки стопанства”, в рамките накойтоодобрените
кандидати могат да получат до 15 000 евробезвъмездни средства.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Желаещите да получат
допълнителна информация за актуалните възможности по европрограмите, могат да
посетят Областния информационен център (ОИЦ), на адрес: гр. Разград, бул.
„България №34.