След сигнали на жители на ЖК „Орел“ за неприятна, специфична миризма през последните няколко дни, служители на Община Разград извършиха проверки на територията на Общината, с цел установяване на източника, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Разпръсната тор в земеделска нива в землището на Мортагоново е причината хората от жилищния комплекс да подават сигнали. При направените огледи на експерти от дирекция „Програми и околна среда“ към Община Разград се установи, че периодът на торене на земеделския имот съвпада с този, в който жителите на ЖК „Орел“ започнаха да усещат неприятната миризма. Не е голямо и отстоянието от наторените с оборска тор земи и квартала, което подкрепя и факта, че именно в тази част на Разград се установи специфичната за торова маса миризма.
Тъй като този процес е утвърдена национална земеделска практика при обработката на земеделски земи, съгласно правомощията си Община Разград изпрати днес писма до земеделските производители, с които същите се приканват да уведомят засегнатото население чрез Общината за периода, в който ще влагат торова маса и с указание за своевременна обработка на терена след разстилането на торта. С това администрацията цели да информира населението за периода и мястото на третиране, и да ограничи разпространението на миризмите.
Изпратено бе и писмо до РИОСВ, в което Община Разград хронологично описва дните, в които служителите на администрацията са подавали устни сигнали към институцията и са извършвали проверките. В писмото е описано още, че в последните дни се усеща неприятна миризма и в други части на града от друг източник, който засяга западните квартали на града. В писмото се иска съдействие от РИОСВ за установяване на източника и за ограничаване на разпространението.